Podsumowanie wyników

 • Przekrój obserwujących SLD i Razem jest stosunkowo mały, co potwierdza, że docierają one do różnych grup społecznych i częściowo tłumaczy, dlaczego pójście wspólnie do wyborów zakończyło się sukcesem
 • Razem tworzy zgraną i najbardziej niezależną partię w klubie
 • Większość posłów ma bardzo małą liczbę swoich własnych, unikalnych obserwujących
 • Wśród posłów Wiosny można zaobserwować grupę konkretnych osób zaangażowanych w tworzenie Nowej Lewicy

Podziały w klubie Lewica:

W oparciu o dane z Twittera udało nam się zidentyfikować trzy grupy posłów, których członkowie najczęściej wchodzą ze sobą w interakcje. Te podziały nie pokrywają się w pełni z przynależnością partyjną i mogą mówić więcej o tym, jak blisko poszczególnym posłom do siebie, niż partyjne szyldy. Te informacje udało się uzyskać dzięki zbudowaniu sieci społecznej klubu - więcej o metodologi tutaj. Poniżej znajdują się listy członków każdej z wykrytych przez nas grup.

Wykryte grupy

Architekci Nowej Lewicy

Sld-Sceptyczni

Lewica Razem

Należy jednak zaznaczyć, że grupa Architektów Nowej Lewicy jest dużo lepiej zintegrowana z SLD-Sceptycznymi niż Lewica Razem z każdą z tych grup. Podział został wykryty przez trzy niezależnie działające algorytmy oraz częściowo potwierdzają go doniesienia medialne – linki do doniesień oraz dokładniejsza analiza tutaj w sekcji ‘Sieć z podziałem na grupy’ .

Posłowie integrujący grupy ze sobą

Koalicje polityczne są trudne do zrealizowania, co widzimy na przykładzie poprzednich prób zjednoczenia lewicy. Nasza analiza pokazuje, które osoby starają się spajać klub parlamentarny Lewica. Poniżej wizualne przedstawienie tych osób: prostokąty reprezentują w tym wypadku opisane wyżej grupy, a strzałki łączników pomiędzy nimi. Najechanie kursorem na daną strzałkę spowoduje wyświetlenie dodatkowych informacji.

Architekci Nowej Lewicy

SLD-Sceptyczni

Lewica Razem

Wnioski dotyczące posłów spajających klub

 • W przypadku Lewicy Razem najbardziej zaangażowaną w integrację z resztą klubu posłanką jest Magdalena Biejat. Potwierdzają to najnowsze doniesienia – tutaj opis jej udziału w klubowym happeningu.

 • Widać też konsekwencję w działaniu Anny Marii Żukowskiej – już od kilku lat zabiegała o współpracę z Lewicą Razem..

 • Bazując na dodatkowych informacjach o liczbie interakcji Widać też, że Architekci Nowej Lewicy są dobrze zintegrowani z SLD-Sceptykami.

 • Krzysztof Gawkowski – przewodniczący klubu Lewica – swoją działalnością na Twitterze spaja wszystkich posłów klubu.

Zasięgi

W klubie Lewicy zdecydowanie największe zasięgi unikalne i dzielone ma Adrian Zandberg. Poniższy wykres pokazuje liczbe posłów z największą liczbą obserwujących unikalnych – tj. kont nie obserwujących żadnego innego posła Lewicy.

Na powyższych diagramach widać też, że Adrian Zandberg i jego partia mają największe zasięgi ze wszystkich ugrupowań w Klubie Lewicy. Są one niewiele większe od zasięgów posłów bezpartyjnych oraz tych z SLD, ale znacznie większe od posłów Wiosny.

Warto tutaj zaznaczyć, że wyniki te dotyczą tylko klubu poselskiego Lewicy, a nie koalicji jako całości. W skład analizy weszli tylko posłowie na Sejm RP, czyli nie ma w niej na przykład Roberta Biedronia – europosła Wiosny i byłego kandydata na prezydenta koalicji Lewica. W trakcie gdy piszemy ten tekst, Biedroń ma on ponad 265 tysięcy obserwujących, czyli prawie trzy razy więcej niż Adrian Zandberg. Możemy być niemal pewni, że uwzględnienie go znacznie wpłynęłaby na wyniki analizy.

Partyjne

Przynależnościowe

Inne ciekawe spostrzeżenia dotyczące zasiegów

 • Zasięgi wielu posłów niemal w całości zawierają się w grupie osób obserwujących partyjnych liderów. Przykładowo aż 79% osób obserwujących profil Arkadiusza Iwaniaka stanowią osoby obserwujące Krzysztofa Gawkowskiego
 • Od tej reguły można znaleźć kilka wyjątków np. - Jan Szopiński z SLD ma znacznie większy procent unikalnych obserwujących niż wskazuje na to ogólny trend partyjny. W tym wypadku wynika to z jego dużego zaangażowania społecznego i samorządowego.
 • Wielkość grupy unikalnych obserwujących danego posła świadczyć może o jej/jego zdolności do dotarcia do elektoratu, niedostępnego dla członków jej/jego ugrupowania

Więcej informacji na temat zasięgów można znaleźć w zakładce Zasięgi.

* Cała analiza została przeprowadzona na podstawie poselskich tweetów z IX kadencji sejmu. Nie uwzględnia ona nikogo bez legitymacji poselskiej do parlamentu polskiego–tj. europosłów, senatorów itp.


Copyright © Jan Janiszewski, Antoni Siemiński, Piotr Sobczyk- Wszystkie prawa zastrzeżone.